Portal prostor Portal prostor
Portal prostor1 zavihek
prijava
Prijava v javni vpogled
Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox, Google Chrome ali Microsoft Edge.

Uporabo aplikacije z Internet Explorerjem odsvetujemo, ker zaradi uporabe naprednih tehnologij
določene funkcionalnosti ne delujejo pravilno.
prijava2
Aktualno

znak 

18.11.2020
Nov sloj Gospodarske javne infrastrukture

Pri podatkih Gospodarske javne infrastrukture je dodan nov sloj - Objekti za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov (ARSO objekti).

nic

znak 

5.10.2020
Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020

Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah, kjer so prikazani arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020, je na voljo tukaj.

V Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah je prikazano zadnje stanje podatkov, kot jih Geodetska uprava RS vodi v skladu z zakonodajo.

nic

znak 

23.4.2020
Zakaj v evidencah Geodetske uprave RS ni novih posplošenih vrednosti nepremičnin?

nic

znak 

13.4.2020
Kaj predstavlja skupni sloj dejanske rabe zemljišč?

nic

znak 

13.4.2020
Novo v aplikaciji

Nameščena je nova verzija aplikacije, ki vsebuje naslednje spremembe zaradi sprememb v vodenju podatkov na področju evidentiranja dejanske rabe zemljišč, katastra stavb in registra nepremičnin:

- v grafiki je dostopen nov skupni sloj dejanske rabe zemljišč, ki je sestavljen iz podatkov, ki jih Geodetski upravi RS posredujejo upravljavci posameznih matičnih evidenc dejanskih rab;
- v atributnih podatkih je pripisan delež površine dejanske rabe na parcelo, kot rezultat grafičnega preseka skupnega sloja dejanske rabe zemljišč in ZKN/ZPS;
- v skladu s Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19 in 46/19) so dostopne nove dejanske rabe delov stavb;
- izbrisani so podatki, ki so opredeljeni v 6. členu Uredbe o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 37/18 in 46/19) kot so dejanska raba stavbe, klima, kopalnica, število parkirnih mest,... ter podatki o posplošeni vrednosti nepremičnin;
- podatki o namenski rabi zemljišč so brez podatkov o zemljiščih za gradnjo.

Vsi podatki se ponovno dnevno osvežujejo.

Uporabnikom svetujemo, da aplikacijo večkrat osvežijo s pritiskom na tipki CTRL + F5.

nic

znak 

16.2.2017
Informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na njihov elektronski naslov mzi.energetskaizkaznica@gov.si

nic

znak 

26.5.2016
Za lažje razumevanje slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

nic