Portal prostor Portal prostor
Portal prostor1 zavihek
prijava
Prijava v javni vpogled
Aplikacija deluje z zadnjimi verzijami popularnih brskalnikov.
prijava2
Aktualno

znak 

16.10.2018
Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 22.10.2018 v času med 19:00 in 20:00 uro, potekala vzdrževalna dela na mrežnem segmentu, kar bo povzročilo krajši izpad storitev.
Hvala za razumevanje.

nic

znak 

19.1.2018
V grafičnem delu aplikacije je dopolnjen sloj ZKN in ZPS z daljicami.
 
ZKN  je nezvezen sloj parcel in daljic, osnova za izdelavo so zemljiško katastrske točke, ki imajo določene koordinate z natančnostjo določitve položajnih koordinat do vključno 1m. 
ZPS  je nezvezen sloj zemljišč pod stavbo (poligonov ali daljic), osnova za izdelavo so zemljiško katastrske točke, ki imajo določene koordinate z natančnostjo določitve položajnih koordinat do vključno 1m. 

nic

znak 

15.1.2018
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin
V registru nepremičnin se je v dneh od 13. do 14. januarja 2018 izvedel preračun vrednosti vseh tistih nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, katerih  sprememba vrednosti je večja od 10 % od zadnje indeksacije. Pri zdajšnjem izračunu (indeksaciji) so bili uporabljeni indeksi vrednosti nepremičnin kot jih je določila Vlada RS z Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017 (Uradni list RS, št. 2/2018). To pomeni, da po izvedenem izračunu indeksirane vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2017.

nic

znak 

16.2.2017
Informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na njihov elektronski naslov mzi.energetskaizkaznica@gov.si

nic

znak 

26.5.2016
Za lažje razumevanje slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

nic