Portal prostor Portal prostor
Portal prostor1 zavihek
prijava
Prijava v javni vpogled
Aplikacija deluje z zadnjimi verzijami popularnih brskalnikov.
prijava2
Aktualno

znak 

13.1.2016
Dodane so veljavne energetske izkaznice, ki so prispele na Ministrstvo za infrastrukturo vključno do 30.11.2015. Določene izdane izkaznice še niso vidne zaradi nepravilnih podatkov ali še potekajočega postopka vnosa.

Več informacij o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na njihov elektronski naslov mzi.energetskaizkaznica@gov.si

nic

znak 

9.6.2015
Nova verzija javnega vpogleda v podatke o nepremičninah


Objavljena je nova verzija javnega vpogleda v podatke o nepremičninah, ki vsebuje naslednje novosti:

- podatki registra nepremičnin so usklajeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/2011, 109/2011, 7/2014  in 41/2014), kjer je poleg ostalih podatkov o posamezni nepremičnine omogočen vpogled tudi v model vrednotenja, vrednostno raven, vrednost po modelu ter vrednost posamezne sestavine nepremičnine;

- v grafiko pa so, poleg koordinat (koordinatni sistem D48/GK) in merila, dodani tudi novi sloji in sicer:
                 - v zemljiškokatastrskem prikazu je dodan sloj urejenih mej,
                 - zemljiškokatastrski načrt,
                 - zemljišče pod stavbo in
                 - sloj dejanske rabe.

Za lažje razumevanje novih slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

nic