Portal prostor Portal prostor
Portal prostor1 zavihek
prijava
Prijava v javni vpogled
Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox, Google Chrome ali Microsoft Edge.

Uporabo aplikacije z Internet Explorerjem odsvetujemo, ker zaradi uporabe naprednih tehnologij
določene funkcionalnosti ne delujejo pravilno.
prijava2
Aktualno

znak 

5.10.2020
Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020

Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah, kjer so prikazani arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020, je na voljo tukaj.

V Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah je prikazano zadnje stanje podatkov, kot jih Geodetska uprava RS vodi v skladu z zakonodajo.

nic

znak 

23.4.2020
Zakaj v evidencah Geodetske uprave RS ni novih posplošenih vrednosti nepremičnin?

nic

znak 

13.4.2020
Kaj predstavlja skupni sloj dejanske rabe zemljišč?

nic

znak 

13.4.2020
Novo v aplikaciji

Nameščena je nova verzija aplikacije, ki vsebuje naslednje spremembe zaradi sprememb v vodenju podatkov na področju evidentiranja dejanske rabe zemljišč, katastra stavb in registra nepremičnin:

- v grafiki je dostopen nov skupni sloj dejanske rabe zemljišč, ki je sestavljen iz podatkov, ki jih Geodetski upravi RS posredujejo upravljavci posameznih matičnih evidenc dejanskih rab;
- v atributnih podatkih je pripisan delež površine dejanske rabe na parcelo, kot rezultat grafičnega preseka skupnega sloja dejanske rabe zemljišč in ZKN/ZPS;
- v skladu s Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19 in 46/19) so dostopne nove dejanske rabe delov stavb;
- izbrisani so podatki, ki so opredeljeni v 6. členu Uredbe o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 37/18 in 46/19) kot so dejanska raba stavbe, klima, kopalnica, število parkirnih mest,... ter podatki o posplošeni vrednosti nepremičnin;
- podatki o namenski rabi zemljišč so brez podatkov o zemljiščih za gradnjo.

Vsi podatki se ponovno dnevno osvežujejo.

Uporabnikom svetujemo, da aplikacijo večkrat osvežijo s pritiskom na tipki CTRL + F5.

nic

znak 

16.2.2017
Informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na njihov elektronski naslov mzi.energetskaizkaznica@gov.si

nic

znak 

26.5.2016
Za lažje razumevanje slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

nic