Portal prostor Portal prostor
Portal prostor1 zavihek
prijava
Prijava v javni vpogled
Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox, Google Chrome ali Microsoft Edge.

Uporabo aplikacije z Internet Explorerjem odsvetujemo, ker zaradi uporabe naprednih tehnologij
določene funkcionalnosti ne delujejo pravilno.
prijava2
Aktualno

znak 

5.10.2020
Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020 z vrednostmi

Prikazani so arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020. Posledično nove parcele ali deli stavb, ki so nastali po tem datumu v arhivskem javnem vpogledu niso dostopni. V primeru spremembe podatkov (površine, dejanske rabe,...), na že obstoječi parceli ali delu stavbe le te niso prikazane in pri izračunu posplošene vrednosti tudi ne upoštevane.
Posplošene vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31.3.2017.

Zadnje stanje podatkov, kot jih Geodetska uprava RS vodi v skladu z zakonodajo, je na voljo tukaj.

nic