Prišlo je do splošne napake.
OALL8 is in an inconsistent state.